susanne.jpg

Susanne Kjelsmark

Som kunstner arbejder jeg ud fra mange forskellige ting. Det kan være naturen der
spiller ind, eller det humør jeg er i. Det kan også være det stykke musik som jeg høre
eller de omgivelser jeg står i.
Jeg arbejder med mange, mange lag. Det er en tidskrævende arbejdsproces som i sig
selv giver billederne en form for tidsperspektiv.
Tiden indkapsles i malerierne og giver måske beskueren en pause.
Til tider er formaterne små, andre perioder er det store lærreder med kraftfyldte
farver, stadig på vej til nye oplevelser.

Billedkunst i form af akryl & oliemaleri.
Glaskunst, som jeg har beskæftiget mig med siden 1996.
Bachelor i billedkunst undervist af:
Ole Villadsen på Vordingborg Stats seminarium
Samt diplom kurser fra Århus kunstakademi, Undervist af bla. Biger Møller

Engelsholm Kunstskole i 1 år modtaget undervisning af Tove Andresen & Anne-Marie
Nissen.

Glas kurser fra kunstnerskolen Engelsholm,
Samt private studier hos anerkendete kunstnere. Bla.
Vibeke Skov.

Jeg er repræsenteret i private kunstsamlinger i Spanien, Sverige, Norge, England, Tyskland,
USA.samt Austrailen